Mislav Kolakušić (Zagreb, 15. rujna 1969.) je hrvatski pravnik, zastupnik u Europskom parlamentu iz Republike Hrvatske (izabran 2019.) i bivši sudac Trgovačkog suda u Zagrebu.

Mislav Kolakušić rođen je 15. rujna 1969. u Zagrebu u Republici Hrvatskoj. Nakon završene Srednje škole upravnog smjera u Zagrebu upisao je i završio Pravni fakultet u Zagrebu. Od 1998. do 2000. godine radi kao sudački vježbenik na Trgovačkom sudu u Zagrebu te na Općinskom i Županijskom sudu u Zagrebu. Pravosudni ispit položio je 2000. godine nakon čega nastavlja karijeru kao sudski savjetnik na Trgovačkom sudu u Zagrebu (parnični, registarski i ovršni odjel). Od 2001. do 2005. godine radi na radno-financijskom odjelu Upravnog suda Republike Hrvatske, a od 2005. do 2011. kao viši sudski savjetnik na istom sudu. Godine 2011. postaje sudac na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Obnašao je i dužnost glasnogovornika Upravnog suda RH od 2009. do 2011. godine, posrednika za radne odnose Upravnog suda RH od 2005. do 2011. godine te predsjednika Udruge hrvatskih sudskih savjetnika i vježbenika od 2006. do 2011. godine. Pred kraj kampanje za Europski parlament 2019. godine, podnio je ostavku na sudačku dužnost.

OBRAZOVANJE

Srednja škola Upravnog smjera u Zagrebu
Pravni fakultet u Zagrebu – 1997. g.
Pravosudni ispit – 2000. g.

RADNO ISKUSTVO U PRAVNOJ STRUCI

Sudski vježbenik Trgovački sud u Zagrebu (svi odjeli)
Općinski sud u Zagrebu (svi odjeli)
Županijski sud u Zagrebu (svi odjeli) – 1998. do 2000. g.
Sudski savjetnik Trgovački sud u Zagrebu (parnični, registarski i ovršni odjel) – 2000. g.
Upravni sud Republike Hrvatske – 2001. do 2005. g. (radno-financijski odjel)
Viši sudski savjetnik Upravni sud Republike Hrvatske – 2005. do 2011. g. (evidencija sudske prakse)
Sudac Trgovački sud u Zagrebu – 2011. g. i dalje (stečajni i parnični postupci)

Ostalo:

glasnogovornik Upravnog suda RH 2009. do 2011. g.
posrednik za radne odnose Upravnog suda RH 2005. do 2011. g.
predsjednik Udruge hrvatskih sudskih savjetnika i vježbenika, 2006. do 2011. g.

STRUČNI RAD

izdvojeno:

stručni skup EU Institutions, Brisel, Belgija, 2015. g.

stručni skup Međunarodni stečaj u organizaciji Leiden Law School and Nottingham Law School, Riga, Latvija 2014. g.

Ustavni sud, izazovi i rješenja u teoriji i praksi, Zagreb, Pravni fakultet, Udruga pravnik 2016. g.

Dani Europske unije: (O)živimo Europu, Ekonomski fakultet 2014. g.

Temelji stvaranja uspješnog mentora, Pravosudna akademija 2012. g

Voditelj radionica iz Ustavnog prava Pravosudne akademije 2010. g.,

Uloga glasnogovornika u pravosuđu, Pravosudna akademija 2010. g.

Član radne skupine za izradu zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu 2007/2008. g.,

Predavač na savjetovanju Upravno pravo-aktualnosti upravnog sudovanja i prakse u organizaciji Inženjerskog biroa d.d. i Upravnog suda RH, Opatija, 27. i 28. rujan 2007. g.,

Predavač i voditelj radionice na savjetovanju Upravno pravo i upravni postupak u praksi, u organizaciji Inženjerskog biroa d.d. i Upravnog suda RH, Opatija, 12. i 13. listopad 2006.g.,

Član stručnog skupa Okrugli stol u okviru CARDS programa Separation of powers,

Competence of courts and prosecutor’s offices, judicial oversight on the administrative praxis, judicial oversight over civil liberties, svibanj 2006. g.,

Voditelj radionice u organizaciji Pravosudne akademije i CARDS 2004. g. Twinning

Project Support to more efficient, effective and modern operation and functioning of the Administrative Court of the Republic of Croatia, „Pristup sudskoj praksi suda EU i europskog suda za ljudska prava te drugim izvorima europskog prava“ – 2008. g.,

Europski standardi u upravnom sudovanju, Pravosudna akademija 2008. g.
Autorski projekt i izrada Sudske prakse Upravnog suda RH u elektroničkom obliku, 2002. do 2011. g.,

Autorski projekt i izrada Internet stranica Upravnog suda RH koje uključuju i sudsku praksu Suda, 2002. do 2011. g.,

Izbor odluka Vrhovnog suda RH za 2003. g. broj I i II, 2004. g. broj I i II i 2005. g. broj I i II, 2006. g. broj I, 2007. g. broj I, 2008., 2009. g. broj I i II , 2010. g. broj I – Narodne novine d.d., suradnik i koautor,

Zbornik odluka 1977.-2007. Upravnog suda RH, Narodne novine d.d., stručni suradnik u izradi i publikaciji, autor pojmovnog i zakonskog kazala,

Zbornik odluka 1977.-2002. Upravnog suda RH, Narodne novine d.d., stručni suradnik u izradi i publikaciji, autor pojmovnog i zakonskog kazala,

Izbor odluka Upravnog suda RH za 2002. g., Narodne novine d.d., stručni suradnik u izradi i publikaciji, 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008. i 2009. g., koautor pojmovnih i zakonskih kazala,

Pregled sudske prakse u izdanju Inženjerskog biroa d.d. za područje upravnog prava 2004. g. i 2005. g., koautor i stručni suradnik u izradi,

Autor stručnih radova iz područja službeničkih radnih odnosa i poreznog prava:
o Postupak radi povrede službene dužnosti državnih službenika i namještenika, te udaljenje iz službe, Inženjerski biro d.d. 2006.g.

Državna služba na određeno vrijeme Inženjerski biro d.d. 2007. g.

Državni službenici, stavljanje na raspolaganje vladi RH i prestanak državne službe Inženjerski biro d.d. 2007. g.

Zakon o državnim službenicima – područje primjene s osvrtom na zaposlene u tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, Inženjerski biro d.d. 2008. g.

Upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, pravo na obračun i odbitak poreza na dodanu vrijednost, Inženjerski biro d.d. 2008. g.,

Rezultati rada

Upravni sud Republike Hrvatske

2001. g. 95% norme predviđene u okvirnim mjerilima,
2002. g. 103%,
2003. g. 144%,
2004. g. 127%,
2004. g. do 2011.g ocjena usklađenosti 20.422 odluke sudskih vijeća s postojećom sudskom praksom – okvirna mjerila nisu propisana za rad u službi evidencije.

Ocjene obnašanja službe

2003. g. -„naročito uspješan“
2004. g. -„naročito uspješan“
2005. g. -„naročito uspješan“
2006. g.- „izvanredan“
2007. g. -„izvanredan“
2008. g.- „izvanredan“
2009. g. -„izvanredan“
2010. g. -„izvanredan“

Trgovački sud u Zagrebu

Ostvarena norma predviđena okvirnim mjerilima za rad sudaca:

2012. g.-106 %
2013. g.-117 %
2014. g.-116 %
2015. g.-133 %
2016. g.-166 %
2017. g.-146 %
2018. g.-190 %