Europski parlament usvojio izvješće Mislava Kolakušića o boljoj izradi zakonodavstva EU-a!

PROČITAJTE

Mislav Kolakušić: Covid putovnice kao uvjet za rad u Europskom parlamentu protivne su znanstvenim podacima

Nezavisni zastupnik u Europskom parlamentu Mislav Kolakušić poslao je svim zastupnicima u Europskom parlamentu dva otvorena pisma u kojima...

Nezavisni zastupnik Kolakušić podnosi kaznenu prijavu protiv Faktografa, GONG-a i Facebooka

Nezavisni zastupnik Mislav Kolakušić je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu u okviru rasprave o društvenim mrežama upozorio...

Kolakušić: Tradicionalne vrijednosti i države imaju pravo postojati kao i novonormalne ideologije

Nezavisni zastupnik u Europskom parlamentu Mislav Kolakušić na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u raspravi o stanju slobode medija i...

Fotografija: Europski parlament 2020

Europski parlament je u četvrtak usvojio izvješće hrvatskog eurozastupnika Mislava Kolakušića koje naglašava da je potrebno bolje kontrolirati načela supsidijarnosti i proporcionalnosti u donošenju politika EU-a i uvesti pravo Europskog parlamenta na zakonodavnu inicijativu.

Izvršavanje nadležnosti Europske unije temelji se na dvama glavnim načelima. Načelom supsidijarnosti definiraju se okolnosti u kojima EU ima prednost u djelovanju u odnosu na članice kada se radi o područjima u kojima ona nema isključivu nadležnost. Načelom proporcionalnosti reguliraju se nadležnosti Unije i njime se ograničava djelovanje europskih institucija.

Prezentirajući “Izvješće o prikladnosti propisa Europske unije, supsidijarnosti i proporcionalnosti – izvješće o boljoj izradi zakonodavstva za godine 2017., 2018. i 2019.”, Kolakušić je upozorio da širenje ovlasti Europske unije negativno utječe na demokraciju i funkcioniranje EU-a te da je potrebno bolje zaštititi mogućnost država članica da donose odluke i djeluju bez uplitanja europskih institucija kada god je to moguće.

“Danas nerijetko svjedočimo pozivima za neosnovanim jačanjem utjecaja i moći europskih institucija, pogotovo onih koje nisu izabrane direktno od strane samih građana. Brojna su područja i kompetencije u kojima Europska komisija ne može bolje i svrsishodnije djelovati od izabranih predstavnika nacionalnih država. Svako neosnovano širenje ovlasti Unije, zbog želje za više moći i utjecaja, pogubno je za demokraciju, a dugoročno i za sam opstanak Unije”, rekao je Kolakušić predstavljajući izvješće na plenarnoj  sjednici u srijedu navečer.

U Kolakušićevom izvješću,  usvojenom sa 620 glasova za, 20 protiv i 51 suzdržanim, EP naglašava da “djelovanje na razini EU-a mora biti opravdano s obzirom na mogućnosti dostupne na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini uz poštovanje sljedeća tri temeljna procesa: retroaktivne ocjene, procjene učinka i savjetovanja s dionicima”.

Zastupnici izvješćem pozivaju na reviziju Ugovora o funkcioniranju Europske unije i uvođenje izravnog prava Europskog parlamenta na zakonodavnu inicijativu s obzirom na to da Europski parlament izravno predstavlja europske građane.

Kolakušić je istaknuo da “izvješće sadrži i iznimno važan poziv svim članovima parlamenta, svim državama članicama i građanima Europske unije da se Unija mora mijenjati i da se moć predlaganja zakona mora dati građanima i njihovim zastupnicima u Europskom parlamentu”.

“Europski parlament je jedino tijelo Europske unije izravno izabrano od strane građana i Europski parlament predstavlja autentičnu volju građana Europske unije”, istaknuo je hrvatski eurozastupnik.

U rezoluciji su predstavljena rješenja za oslabljenu regulaciju poštivanja načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.

Europarlamentarci se zalažu za kvalitetnije sudjelovanje nacionalnih parlamenata u zakonodavnim postupcima na razini EU-a.

Parlament traži otvoreniji pristup pripremi zakonodavnih tekstova i omogućavanje samostalnog predlaganja zakona.

Radi postizanja bolje regulative, bitno je da se “Europski parlament, Vijeće i Komisija uključe u strukturiraniju suradnju kako bi se ocijenila primjena i učinkovitost prava Unije u cilju poboljšanja zakonodavstva”, istaknuto je u rezoluciji.

Europarlamentarci podržavaju suradnju Komisije i Službe Europskog parlamenta za istraživanja radi temeljite analize zakonodavnih mjera.

Za bolju izradu zakonodavstva nužno je redovito preispitivati i ocjenjivati ciljeve, a to uključuje praćenje i izvješćivanje, stoji u izvješću.

Mislav Kolakušić: Covid putovnice kao uvjet za rad u Europskom parlamentu protivne su znanstvenim podacima

Nezavisni zastupnik u Europskom parlamentu Mislav Kolakušić poslao je svim zastupnicima u Europskom parlamentu dva otvorena pisma u kojima...

Nezavisni zastupnik Kolakušić podnosi kaznenu prijavu protiv Faktografa, GONG-a i Facebooka

Nezavisni zastupnik Mislav Kolakušić je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu u okviru rasprave o društvenim mrežama upozorio na protuzakonite prakse ograničavanja slobode...

Kolakušić: Tradicionalne vrijednosti i države imaju pravo postojati kao i novonormalne ideologije

Nezavisni zastupnik u Europskom parlamentu Mislav Kolakušić na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u raspravi o stanju slobode medija i pravne države u Poljskoj osvrnuo...

Kolakušić Ursuli von der Leyen: Ljudska prava u Europi nisu bila ovako zgažena od nacizma

“Vaše izvješće o stanju temeljnih sloboda i prava građana Europske unije upravo je u suprotnosti sa stvarnim stanjem. U proteklih 80 godina, od nacizma,...

Mislav Kolakušić: Zaustavite zlouporabu covid potvrda, omogućite građanima pristup osnovnim životnim potrebama

Nezavisni zastupnik u Europskom parlamentu Mislav Kolakušić pozvao je na sjednici Odbora za pravna pitanja na zaustavljanje zlouporaba tzv. covid putovnica odnosno zaustavljanje prakse...