Mislav Kolakušić zahtijeva od EU parlamenta prekid kršenja prava na višejezičnost

PROČITAJTE

Kolakušić pozvao EU parlament na tužbu protiv Europske komisije

Nezavisni zastupnik Mislav Kolakušić ovoga je tjedna pozvao zastupnike Europskog parlamenta na pokretanje tužbe Europskoga parlamenta protiv Europske komisije...

Pravosuđe je i dalje rak-rana hrvatskoga društva

Pravosuđe je i dalje rak-rana hrvatskoga društva, upozorio je nezavisni hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Mislav Kolakušić u srijedu. "Funkcionalno...

Zašto Europska komisija zatvara oči pred nepravilnostima u korištenju EU fondova u Hrvatskoj?

Nezavisni hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Mislav Kolakušić osvrnuo se na medijska izvješća prema kojima je Europska komisija zatražila...

Bruxelles, 16. lipnja 2020. – Nezavisni zastupnik u Europskome parlamentu Mislav Kolakušić uputio je pismo zastupnicima u Europskome parlamentu i dužnosnicima triju ključnih europskih institucija – predsjedniku Europskoga parlamenta Davidu Sassoliju, predsjednici Europske komisije Ursuli von del Leyen i predsjedniku Europskoga vijeća Charlesu Michelu – u kojemu je upozorio na narušavanje načela ravnopravnosti službenih jezika i prava na višejezičnost u institucijama Europske unije.

Ravnopravnost službenih jezika i pravo na višejezičnost u institucijama Europske unije utvrđeni su Ugovorom o Europskoj uniji, Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i Poslovnikom Europskoga parlamenta te su među temeljnim pravima koja omogućuju jednakost svih članica Europske unije i njihovih državljana.

Do narušavanja toga temeljnoga prava došlo je u ožujku 2020. godine, a ono traje i dalje. Naime, u odborima Europskoga parlamenta, osim na trima službenim jezicima radnih tijela (engleskome, njemačkome i francuskome), rasprave zastupnika prevode se na još najviše dva ili tri jezika umjesto na sve službene jezike, čime su državljani većine država članica onemogućeni u pravu na jednak pristup podatcima o radu Europske unije te im je onemogućeno sudjelovanje u demokratskome procesu i demokratskome nadzoru nad radom institucija Europske unije.

Za prevođenje su u Europskome parlamentu i drugim institucijama Europske unije zaduženi akreditirani konferencijski prevoditelji, kojima je već mjesecima uskraćeno pravo na rad i plaću iako je za tu svrhu unaprijed osiguran novac u proračunima triju institucija.

Osim što se zastupnicima onemogućuje da se služe materinskim jezicima (a da ih osim njihovih sunarodnjaka razumiju i njihovi kolege u raspravama), prevoditeljima se uskraćuju i njihova materijalna i socijalna prava iako su ključni za kvalitetno ostvarivanje i prenošenje dijaloga te izvješćivanje šire javnosti. Njihovi ugovori stavljaju se izvan snage tjedan za tjedan, čime ih se drži u obvezi da budu stalno na raspolaganju i da ne smiju preuzeti druge poslove (eng. availability without money), a njihove se usluge na kraju ni ne naručuju. Takvim se postupanjem ugovorna obveza institucija (eng. duty of care) tumači na potpuno pogrešan i neprimjeren način. Naime, ako se od jedne strane (prevoditelja) traži da bude stalno na raspolaganju i da ne smije preuzimati druge poslove, nužno joj je za to omogućiti i primjerenu materijalnu naknadu.

Ako zbog pandemije bolesti COVID-19 iz tehničkih razloga i nije moguće osigurati prijevod na sve službene jezike, moguće je izmjenjivati jezike (eng. rotation) na koje se omogućuje prevođenje tako da se uz engleski jezik, koji je općeprihvaćen kao nadnacionalni jezik, za svaku aktivnost omogućuje po pet dodatnih jezika koji se izmjenjuju.

Nezavisni je zastupnik Mislav Kolakušić od triju institucija Europske unije zatražio da se bez daljnjega odgađanja i ograničenja omogući prevođenje svih službenih aktivnosti na hrvatski jezik te je predsjednicima Europskoga parlamenta, Europske komisije i Europskoga vijeća postavio pitanje što će institucije poduzeti kako bi se pokrenuo socijalni dijalog između Europske unije i akreditiranih konferencijskih prevoditelja kako bi oni ostvarili svoja materijalna prava na temelju zaključenih i važećih ugovora.

Također, službeno je zatražio da se u najkraćemu roku omogući barem izmjenjivanje (eng. rotation) službenih jezika Europske unije u prevođenju rada u institucijama Europske unije umjesto trenutačnoga povlaštenog položaja šest jezika kojima se koriste građani šest najmnogoljudnijih članica.

Kolakušić pozvao EU parlament na tužbu protiv Europske komisije

Nezavisni zastupnik Mislav Kolakušić ovoga je tjedna pozvao zastupnike Europskog parlamenta na pokretanje tužbe Europskoga parlamenta protiv Europske komisije...

Pravosuđe je i dalje rak-rana hrvatskoga društva

Pravosuđe je i dalje rak-rana hrvatskoga društva, upozorio je nezavisni hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Mislav Kolakušić u srijedu. "Funkcionalno pravosuđe te pošteni i časni...

Zašto Europska komisija zatvara oči pred nepravilnostima u korištenju EU fondova u Hrvatskoj?

Nezavisni hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Mislav Kolakušić osvrnuo se na medijska izvješća prema kojima je Europska komisija zatražila od Mađarske da izmijeni svoj...

Prodajmo zgrade EU institucija, vratimo novac građanima

Nezavisni zastupnik u Europskom parlamentu Mislav Kolakušić poslao je pismo svim zastupnicima Europskog parlamenta u kojem je upozorio na činjenicu da Europski parlament već...

Međunarodni dan borbe protiv raka: Nedopustivo je da ishod liječenja europskih građana ovisi o njihovoj zemlji podrijetla

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv raka koji se obilježava 4. veljače, nezavisni zastupnik u Europskom parlamentu Mislav Kolakušić upozorio je da je samo prošle...